Середа, 21.04.2021, 20:20
Вітаю Вас Гість | RSS

Сайт Глібівської ЗОШ І - ІІ ст.


Путівник по сайту
Категорії розділу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Положення про Президента учнівського самоврядування

 

Картинки по запросу президент учнівське самоврядування картинки

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРЕЗИДЕНТА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глібівської ЗОШ І – ІІ ст.

1. Статус Президента учнівського самоврядування

1.1. Президент є Головою Ради учнівського самоврядування - вища виборча особа учнівського самоврядування школи, представник інтересів та захисник прав школярів. Президент є постійним членом Ради школи.

1.2. Рішення Президента обов'язкові для виконання всіма учнями . Відмінити рішення Президента може тільки директор або посадова особа, яка безпосередньо виконує обов'язки директора.

1.3. Ніхто не в змозі позбавити Президента повноважень або обмежити його компетенцію протягом всього строку, на який він був обраний.

1.4. На уроці Президент школи є таким самим учнем, як і усі інші.

2. Компетенція Президента

2.1. Президент має компетенцію приймати рішення:

- про проведення шкільних акцій та заходів;

- про організацію дозвілля школярів;

- з питань, які стосуються діяльності комісій учнівського самоврядування;

- з питань, які стосуються громадської діяльності учнів, їх участі в життєдіяльності школи;

- з питань, про заохочення учнів та інших осіб засобами, які є в його розпорядженні;

- про витрату засобів, які є в його розпорядженні.

Рішення та інші дії Президента учнівського самоврядування не повинні протирічити

законодавству України, Конвенції про права дитини, Статуту.

2.2. Права та основні обов'язки Президента учнівського самоврядування школи

2.2.1.Організовуючи учнівське самоврядування Президент учнівського самоврядування:

- у триденний термін після свого обрання пропонує учнівській раді школи для затвердження кандидатури радників комісій учнівського самоврядування;

- створює комісії, контролює їх діяльність, та, при необхідності, розпускає їх;

- призначає та звільняє радників комісій;

- приймає різноманітні рішення щодо діяльності комісій учнівського самоврядування;

- організує розробку Положень, угод, пам'яток та інших нормативно-правових документів, які стосуються громадської діяльності та дозвілля учнів або благоустрою школи, надає їх на затвердження, пропонує учнівській раді школи або оформлює їх своїм рішенням.

2.2.2. Захищаючи права та інтереси учнів, Президент учнівського самоврядування має право:

- представляти інтереси школярів  в Раді школи, а також в районних, міських, державних, різних громадських об'єднаннях та організаціях;

- пропонувати проекти, програми діяльності учнів школи;

- робити обґрунтовані заяви від імені учнів школи;

- клопотати про дотримування прав та законних інтересів школярів перед директором, адміністрацією, педагогами та батьківським комітетом школи, в інших установах та організаціях.

2.2.3.Президент учнівського самоврядування має право :

- бути присутнім на всіх учнівських шкільних заходах або делегувати на ці заходи своїх представників, а також особисто або через своїх представників брати участь в роботі всіх громадських об'єднань, які діють в школі, дотримуючись при цьому правових та етичних норм взаємовідносин;

- виступати перед колективами класів школи зі зверненнями та пропозиціями. Колективи, до яких звернувся президент учнівського самоврядування, зобов'язані обговорити рішення або пропозицію Президента та дати відповідь;

- критикувати персонально будь-які вчинки, вислови або дії груп людей в школі, не погоджуватись з думками інших;

- вносити пропозиції стосовно поліпшення життєдіяльності школи.

2.2.4. Президент учнівського самоврядування має виключні права:

- накладати вето на рішення Учнівської Ради ;

- спільно з директором школи у виключних випадках звільняти від обов'язків увесь склад учнівської Ради .

3. Взаємодії Президента учнівського самоврядування з директором школи та органами самоврядування школи

3.1. Взаємодії Президента учнівського самоврядування з учнівською Радою.

3.1.1.Президент учнівського самоврядування взаємодіє з учнівською Радою в плануванні та організації життєдіяльності учнівського колективу, в підготовці нормативно-правових документів школи, статутів, положень, угод тощо;

3.1.2.Президент учнівського самоврядування бере участь в роботі учнівської Ради, в обговоренні питань сесій, вносить пропозиції, критичні зауваження та рекомендації Раді, що стосуються життєдіяльності школи, класів, груп учнів або персонально школярів.

3.1.3.Президент учнівського самоврядування зобов'язаний спостерігати за роботою учнівської Ради, знати всі рішення Ради та інформувати учнівську Раду про прийняття ним самим рішень.

3.1.4. Президент учнівського самоврядування не має права втручатися у внутрішні справи (традиції, правила та закони Ради), а також в процедурні питання діяльності Ради (прийняття порядку денного, підготовку, обговорення, прийняття рішень та ін.).

3.2. Президент учнівського самоврядування школи систематично взаємодіє з директором школи, обговорює проблеми діяльності учнівського колективу школи та приватні проблеми шкільного життя, радиться з ним в прийнятті найважливіших рішень.

3.3. Президент учнівського самоврядування може виступати на педрадах, батьківських зборах, засіданнях батьківського комітету, Ради школи зі зверненнями, пропозиціями зі взаємно цікавих питань, пропонувати свої проекти та програми.

3.4. Взаємовідношення  Президента  учнівського  самоврядування  з  органами самоврядування та об'єднаннями, які він створює своїм рішенням визначається статутами цих об'єднань або відповідними положеннями, які приймає учнівська Рада школи. Разом з тим Президент учнівського самоврядування має право розпускати ті об'єднання, які він створив своїм рішенням.

4.   Вибори Президента учнівського самоврядування

4.1. Президент обирається з кількості учнів 5-9 класів прямим таємним голосуванням строком на два роки.

4.2. Для проведення виборів та спостеріганням за ходом виборчої кампанії учнівською Радою школи створюється виборча комісія, яка працює у відповідності з "Положенням про виборчу комісію по виборах Президента учнівського самоврядування школи", яка приймається учнівською Радою школи. Комісія починає свою роботу після затвердження відповідного Положення та складу. Комісія готує "Положення про вибори Президента учнівського самоврядування школи", в якому визначаються строки та порядок проведення виборів, правила ведення передвиборчої кампанії та інші принципові моменти виборів. Це положення теж приймається Радою школи при узгодженні з директором школи та діючим Президентом учнівського самоврядування, та не може суперечити Статуту школи та Положенню. Ніхто на має права втручатися в роботу виборчої комісії після того, як ця робота розпочалась. Результати роботи виборчої комісії, так само, як і результати виборів, підводяться на сесії учнівської Ради школи.

4.3. Організація передвиборчої кампанії:

4.3.1. Передвиборча кампанія організується кандидатом та його помічниками, та здійснюється засобами виключно усної та художньої агітації.

4.3.2. Виборча комісія організує масові зустрічі кандидатів та спостерігає за дотриманням етичних норм ведення передвиборчої кампанії.

4.3.3. У випадку грубих порушень цих норм кандидата у Президенти  учнівського самоврядування рішенням Учнівської Ради може бути виключено зі списку кандидатів в Президенти.

4.3.4. За ходом передвиборчої компанії можуть спостерігати громадські групи спостерігачів, представники кандидатів в Президенти  учнівського самоврядування та представники засобів масової інформації.

Ці представники можуть бути присутні на всіх етапах виборів, на засіданнях виборчої комісії, сесіях Учнівської Ради школи та висловлювати усно або в засобах інформації свою думку, результати спостережень та висновки щодо виборів.

4.4.  Процедура виборів.

4.4.1. Виборцями Президента учнівського самоврядування є учні 5-9 класів та працівники школи. Кожен з виборців має право тільки на один виборчий голос та голосує тільки за себе. Прямі таємні вибори відбуваються у такому порядку:

у виборчий бюлетень вносяться імена кандидатів у Президенти учнівського самоврядування;

виборці в день виборів отримають по одному виборчому бюлетеню (отримання бюлетенів регіструється членами виборчої комісії у списках виборців);

кожен виборець здійснює свій вибір таємно, відмічає в бюлетені ім'я обраного ним кандидата в Президенти учнівського самоврядування, опускає бюлетень до виборчої Урни;

в день відкриття таємних виборів передвиборча агітація не припускається;

за дотриманням процедури виборів та об'єктивністю підрахунків голосів виборців спостерігають представники кандидатів в Президенти УС та громадські спостерігачі;

після закінчення часу голосування виборча комісія в присутності спостерігачів відкриває виборчу урну, підраховує та оголошує результати виборів.

4.5. Президент учнівського самоврядування школи вважається законно обраним, якщо за нього проголосувало не менше половини виборців або та, якщо при цьому, вибори відбулися у встановлені строки та пройшли без порушень процедури виборів.

4.6. Вибори вважаються здійсненими, якщо:

при таємному голосуванні в них взяли участь не менше, ніж 55% виборців.

Якщо за результатами виборів жоден з кандидатів не набрав необхідної для перемоги кількості голосів (50 % +1 голос), оголошується другий тур виборів. В другому турі беруть участь два кандидата в Президенти учнівського самоврядування школи, за яких проголосувала більшість.

5.   Вступ Президента учнівського самоврядування до виконання посадових обов'язків та припинення його повноважень

5.1. Президент  учнівського самоврядування школи приступає до виконання своїх обов'язків при урочистих обставинах. Він приймає урочисту присягу. Моментом вступу Президента учнівського самоврядування на посаду вважається вручення Грамоти про його обрання Президентом учнівського самоврядування .

5.2. Президент  учнівського самоврядування школи має право оголосити про добровільне звільнення з посади. В цьому випадку "звільнення" розглядається учнівською Радою та директором школи в тижневий термін. Якщо Рада та директор не погоджуються задовольнити прохання Президента, він залишається виконувати свої обов'язки. У випадку прийняття "звільнення" Президента учнівська Рада призначає позачергові вибори нового Президента учнівського самоврядування школи, які проводяться не пізніше, ніж через два місяці після офіційної заяви Президента про своє звільнення.

5.3. Термін виконання Президентом його повноважень закінчується:

- через тиждень, після виборів наступного Президента;

- у випадку зміни місця навчання або випуску з школи;

- через два тижня після заяви про добровільне "звільнення".

5.4. Обраний Президент  учнівського самоврядування  зберігає своє звання на все життя, навіть коли закінчується термін його повноважень. Імена Президентів учнівського самоврядування, їх фотографії та основна інформація про їх діяльність заносяться до літопису школи.

 

 

 

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Copyright MyCorp © 2021
Конструктор сайтів - uCoz