Середа, 21.04.2021, 21:01
Вітаю Вас Гість | RSS

Сайт Глібівської ЗОШ І - ІІ ст.


Путівник по сайту
Категорії розділу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

План шкільної бібліотеки на 2016-2017 н.р.

 
   

ЗАТВЕРДЖУЮ

                   Директор школи                               Л. М. Ріпик

 

                                                                    « 02» вересня 2019 року

 

 

 

  ПЛАН

РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ

на 2020/2021 н.р.

 

Картинки по запросу картинка бібліотека

Престиж, привабливість, важливість і потрібність бібліотеки безпосередньо залежать від переліку та якості  послуг і комфортних умов, які вона надає користувачам. Ефективне забезпечення інформаційних потреб користувачів залежить від чіткого планування роботи, заходів та послуг, які  надаються впродовж навчального року. Свою  діяльність  шкільна  бібліотека  проводить  згідно  з  планом  роботи,  який є складовою частиною плану навчально-виховної  роботи школи  і затверджується директором  навчального  закладу. Бібліотека  – структурний підрозділ школи, основна мета якого - забезпечення навчально-виховного процесу інформацією.

Кожного року шкільний бібліотекар планує свою роботу. Планування - процес творчий і складний. План – це не тільки визначення конкретних завдань та основних показників, традиційних, інноваційних форм взаємодії бібліотеки й користувача, а й передбачення  кінцевого результату діяльності та виявлення її ефективності.

Ось чому пріоритетними в роботі шкільної бібліотеки є вирішення таких завдань:

 • допомога учням у оволодінні програмовими знаннями та їх  закріпленні;
 • виховання в учнів  бажання самостійно розширювати обсяг своїх знань;
 • навчання школярів сприймати й  аналізувати  різні види і типи джерел інформації;
 • сприяння розвиткові пізнавальних інтересів учнів, формування читацьких інтересів;
 • удосконалення інформаційно-бібліографічного обслуговування юних читачів;
 • організація різноманітних видів масової роботи з пропаганди книги: книжкових виставок, оглядів, бесід;
 • проведення індивідуальної роботи з читачами;
 • розвиток художнього смаку й самостійності суджень учнів;
 • виховання національної свідомості, формування громадянської позиції, моральних якостей, розвиток культури мовлення.

          Свою діяльність  бібліотека спрямовує на популяризацію книг серед дітей, формування їхнього світогляду, реальну допомогу кожній дитині в задоволенні особистих читацьких інтересів, потреб, запитів. Книга – постійне джерело знань, надбаних людством протягом багатьох віків, головний засіб навчання. Спілкування з книгою допомагає оволодіти певною сумою знань, засвоїти досвід попередніх поколінь, прилучає  до культурних надбань та цінностей рідного народу, його звичаїв та традицій.

Важливу роль відіграє шкільна бібліотека в засвоєнні шкільної програми, організації навчальної діяльності та дозвілля дітей.

Бібліотека нашої школи працює над створенням фонду української книги, видань з краєзнавства і народознавства, впровадженням автоматизованих бібліотечних процесів у технологію роботи шкільної бібліотеки.

1. Популяризація діяльності бібліотеки

1. Екскурсії  до бібліотеки.

2. Аналіз читацьких формулярів.

3. Складання індивідуальних списків читання.

4. Оформлення виставки формулярів кращих читачів.

5. Робота з читачами-боржниками.

2.1. Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування читачів

1. Перегляд статей з часописів, газет, збірників

2. Перегляд бібліографічних списків, уміщених в окремих книжках.

3. Складання анотованих бібліографічних списків літератури, корисних ресурсів Інтернету.

4. Систематизація бібліотечного фонду.

5. Редагування «Систематичної картотеки для учнів 5-го—9-го класів».

8. Оформлення роздільників.

9. Вилучення з картотек карток на застарілі матеріали.

10. Перегляд та вивчення нової літератури.

14. Інформаційно-бібліографічне обслуговування вчителів, зокрема за матеріалами періодики.

15. Групове бібліографічне обслуговування:

а) інформація про нові надходження з історії України;

б) «Світ знає їх імена» (список літератури про видатних учених України).

2.2. Поточне комплектування

1. Перегляд каталогів видавництв з метою відбору видань для поповнення фонду шкільної бібліотеки.

2. Перегляд  та аналіз незадоволених запитів  користувачів.

3. Поповнення картотеки картками із поточного комплектування.

4. Поповнення фонду бібліотеки шляхом безпосереднього відбору видань у бібколекторі, книгарнях.

2.3. Облік бібліотечного фонду

1. Прийняття творів друку за супровідними документами.

2. Прийняття творів друку без супровідних документів.

3. Ведення облікових документів про рух бібліотечного фонду.

4. Реєстрація, облік періодичних видань.

5. Вилучення творів друку з облікових документів за попередній рік.

2.4. Організація та ведення бібліотечних каталогів

1. Службовий алфавітний каталог:

• підбір карток за алфавітом для розстановки їх у каталозі;

• вилучення карток на книги, що вибули з бібліотеки;

• поточне редагування каталогу;

• написання роздільників.

2. Алфавітний читацький каталог:

підбір карток за абеткою для розстановки їх у каталозі;

• вилучення карток на книги, що вибули з бібліотеки;

• редагування каталогу.

3. Систематичний каталог:

підбір карток на нові надходження за індексами і алфавітом для розстановки їх у систематичний каталог;

• вилучення карток на книги, що вибули з бібліотеки;

• поточне редагування каталогу.

 1. Алфавітний покажчик назв творів друку:

підбір карток за абеткою;

• доповнення новими рубриками;

• ведення паспортів на каталоги, картотеки.

2.5. Вивчення складу і використання бібліотечного фонду

1. Вивчення складу книжкового фонду статистичним методом:

• рух літератури по книгах сумарного обліку;

• складання статистичного аналізу руху бібліотечних фондів;

• аналіз поточних надходжень.

2. Пропаганда та вивчення бібліотечного фонду:

підбір книг для книжкових виставок, оглядів інформації (згідно зі шкільними програмами для позакласного читання);

• організація книжкових виставок «Нові книги», «Несправедливо забуті книги»;

• робота з відмовленнями.

2.6. Організація та зберігання бібліотечного фонду

1.Розстановка книг та періодичних видань в основному  книгосховищі.

2. Підбір книг відповідно до інвентарних номерів.

3. Оформлення документів на книги в обмінний фонд.

3. Виховання естетичних смаків. Популяризація художньої літератури. Тиждень дитячої та юнацької  книги.

         Книжкові виставки та тематичні полиці:

1. «Торкнись краси природи серцем».

2. «Книги письменників – земляків».

3. «Скарбниця духу і добра».

4. Тиждень правових знань-07-11.10

5. Тиждень біології- 14-18.10

6. Тиждень математики- 11-15.11

7. Тиждень англійської мови-16-20.12

8. Тиждень ОБЖ-10-14.02

9. Тиждень трудового навчання-10-14.03

10. Тиждень збереження шкільних підручників-17-21.03

4. Популяризація природничої, технічної та економічної літератури.

Книжкові виставки та тематичні полиці

1. «На світі тисячі професій – одна із них твоя».

2. «Улюблене дитя  людства -  комп’ютер».

Огляд випусків науково-популярної книги

Я пізнаю світ.

Огляд часописів, які передплачує бібліотека.

5. На допомогу навчальному процесу та забезпечення потреб дозвілля школярів.

Книжкові виставки та тематичні полиці

1. «Літературна Україна».

2. «Великий Каменяр».

3. «Моя мова – мова материнська».

Години цікавих повідомлень

1. «Це цікаво знати».

6. Патріотичне виховання читачів. Українознавство. Краєзнавство.

Цикл виставок

1. «Моя земля – земля моїх батьків».

2. «Є така держава – Україна».

3. «Гетьмани України».

Години народознавства

1. «Українське народознавство».

Вікторина

«Чи знаєш ти своє село?»

Огляд літератури

«Книги письменників – земляків».

 

 

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

примітка

Серпень

1

Провести підготовчу роботу до нового навчального року.

Протягом місяця

Бібліотекар

 

2

Отримати нові і доукомплектувати підручниками класи.

Протягом місяця

Бібліотекар

 

3

Оформити тимчасову виставку літератури до Дня Прапора, Дня Незалежності України.

До 24.08

Бібліотекар

 

4

Стартує новий навчальний рік: готовність шкільної бібліотеки

На серпневій педагогічній раді

Бібліотекар

 

Вересень

1

Свято першого дзвоника. День Знань.

01.09

 

 

2

Перереєстрація читачів на 2014-2015 навчальний рік.

01-08.09

Бібліотекар

 

3

Бесіда з читачами під час видачі літератури щодо правил користування бібліотекою.

Протягом місяця

Бібліотекар

 

4

 

 

Бібліотекар

 

5

Екскурсія до бібліотеки першокласників "У рай книжок і слова"

15.09

Бібліотекар

Класоводи

 

6

 

 

Бібліотекар

 

7

Всеукраїнський день бібліотек. Виставка книг по пропаганді бібліотеки.

«Найбільші бібліотеки світу». Мультимедійна презентація

30-31.09

Бібліотекар

 

8

Всесвітній день учителя. Підбір літератури, матеріалів до святкування Дня Учителя.

24-28.10

Бібліотекар

 

Жовтень

1

Оформлення постійно діючої виставки для учнів "Це цікаво знати всім".

Протягом місяця

Бібліотекар

 

2

Оформлення методичної полички "Бібліотечка ХАНО"

01-05.10

Бібліотекар

 

3

День українського козацтва. Літературна добірка.

14.10

Бібліотекар

 

4

Урок-подорож "Як створюється книжка" 2кл.

20.10

Бібліотекар

Класоводи

 

 

Листопад

1

Допомога вчителям-предметникам у проведенні шкільних олімпіад.

Протягом місяця

Бібліотекар

 

4

День української писемності та мови. Добірка літератури. Допомога вчителям-предметникам у проведенні тижня української мови.

5-12.11

Бібліотекар

Вчителі-предметники

 

5

Міжнародний день толерантності.

19.11

Бібліотекар

 

7

День свободи.

22.11

Бібліотекар

 

8

День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій. Виставка книг, фотоматеріалів "Низько схиляємо ми голову"

19-30

Бібліотекар

 

Грудень

1

Всесвітній день боротьби зі Снідом. Поповнення полички матеріалами про СНІД "Тенета безпеки".

Протягом місяця

Бібліотекар

 

2

День Збройних Сил України. Підготувати книжкову виставку "Ось де, люди, наша слава, слава України".

05.12

Бібліотекар

 

3

День прав людини. "Право. Мораль, спільне і відмінне, їх місце в системі правових норм". Книжкова виставка.

10.12

Бібліотекар

 

4

Взяти участь у святкуванні Нового року. Підбір літератури для підготовки свята.

17-26.12

Бібліотекар

 

 

5

Робота книжкової лікарні

Зимові канікули

Бібліотекар

 

Січень

1

Реєстрація першокласників, які вміють читати.

січень

Бібліотекар

 

2

Звіт про рух книжкових фондів за минулий рік. Паспорт бібліотеки.

Перша неділя січня

Бібліотекар

 

3

Аналіз читацьких формулярів старшокласників.

Січень

Бібліотекар

 

Лютий

1

Проаналізувати читацькі формуляри учнів молодших класів.

І тиждень лютого

Бібліотекар

 

2

Підібрати матеріали до Дня Святого Валентина.

13.02

Бібліотекар

 

3

День захисника Вітчизни. Огляд літератури.

23.02

Бібліотекар

 

4

Екологічне виховання учнів.

 • "Ми – люди, поки є природа"
 • Огляд літератури.

лютий

Бібліотекар

 

Березень

1

Взяти участь у заходах, присвячених пам’ятним датам Т.Г.Шевченка. "Реве та стогне Дніпр широкий" книжкова виставка.

І неділя березня

Бібліотекар

 

2

Підібрати необхідну літературу до свята 8 березня, оформити тематичну поличку.

До 8.03

Бібліотекар

 

3

Всесвітній день поезії. Огляд літератури.

20.03

Бібліотекар

 

4

 

 

Бібліотекар

 

5

День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861), українського письменника, художника, мислителя

09.03

Бібліотекар

 

Квітень

1

Взяти участь у підготовці і проведенні:

 • День сміху;
 • Всесвітнього дня здоров'я;
 • Всесвітнього дня авіації й космонавтики;

 

 

01.04

07.04

 

13.04

Бібліотекар

 

2

Робота бібліотеки на допомогу художньо-естетичному, превентивному вихованню учнів.

квітень

Бібліотекар

 

3

Оформити виставку "Готуємось до ДПА" та "Для вас випускники".

І половина квітня

Бібліотекар

 

4

Оформити книжкову виставку до місячника екології, про аварію на ЧАЕС "Чорні крила Чорнобиля"

23-30.04

Бібліотекар

 

Травень

1

Взяти участь у підготовці та проведенні:

 • Дня Перемоги;
 • Дня Матері;
 • Міжнародного дня сім'ї;
 • Дня слов'янської писемності;
 • Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням.

 

 

09.05

14.05

15.05

25.05

 

26.05

Бібліотекар

 

2

Прийняти активну участь у підготовці і проведенні свята останнього дзвоника.

До 25.05

Бібліотекар

 

3

Прийом підручників і художньої літератури від учнів та класних керівників.

Протягом місяця

Бібліотекар

 

4

Видача художньої літератури учням на літні канікули.

Протягом місяця

Бібліотекар

 

 

Червень

1

Інвентаризація бібліотечного фонду підручників. Підготувати і здати звіт.

До кінця місяця

Бібліотекар

 

2

Скласти план роботи бібліотеки на 2015-2016 навчальний рік.

До кінця місяця

Бібліотекар

 

3

Підготовка бібліотеки до нового навчального року.

До кінця липня

Бібліотекар

 

             

 

 

 

 

Бібліотекар ____________________  Л. М. Чубук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Copyright MyCorp © 2021
Конструктор сайтів - uCoz